Víkend v rytmu

PROČ VÍKEND V RYTMU
 • Nahrazujeme hodiny hudební výchovy, o které děti přišly v důsledku vládních opatření při epidemii COVID
 • Zásluhou pečlivě připraveného a pestrého programu tráví děti intenzivně a smysluplně svůj volný čas
 • Unikátní metodikou hudební výchovy budujeme u dětí muzikalitu a vztah k umění obecně
 • Posilujeme vnímání hudby a přirozenou formou učíme pochopit její základní mechanizmy
 • Poháme dětem rozvíjet kreativitu a abstraktní myšlení. Je prokázáno, že kontakt s hudbou pomáhá rozvoji mozku a nervové soustavy
 • Umožňujeme dětem stát se aktivními tvůrci, nejen pasivními konzumenty
 • Skrze hudební hru pomáháme dětem projevit jejich specifické přednosti a individualitu
 • Konkurujeme sociálním sítím a počítačovým hrám a ukazujeme dětem sílu fyzických zážitků a aktivně stráveného času
 • K výuce přistupujeme moderně a využíváme aktuálních hudebních trendů
 • Do všech společných aktivit vnášíme přesah sebepoznání a budování přirozené sebedůvěry, utužování vztahů ve skupině, vzájemný respekt a spolupráci v kolektivu
 • Volíme aktivity odpovídající věku a úrovni zdatnosti všech účastníků
 • Přispíváme do rozpočtu školy nájmem za využívaná zázemí
JAK PROBÍHÁ VÍKEND V RYTMU
 • Děti absolvují v průběhu každého víkendu celkem šest devadesátiminutových hudebně-zábavních bloků v tělocvičně, třídě nebo venku, v okolí školy.
 • Pro každý den je zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim po celý den.
CO JE POTŘEBA, ABY SE KURZ USKUTEČNIL
 • Kurzy organizujeme každý víkend, věk účastníků je 6-12 let. Minimální počet přihlášených žáků je 20, maximální 30 na každý kurz. Lze se přihlásit pouze na jeden den kurzu. Přihlášky probíhají pomocí rezervačního systému. Případné konání akce a její průběh se řídí Opatřením PES a je v souladu s jeho aktuálními pravidly.

 

 

Objednat kurz